• مسیر امید راهی است به سوی آرامش ، موفقیت ، یادگیری و دوستی

فني و حرفه اي و کار و دانش

 
الکترونيک

الکترونیک

۱۳۹۷/۷/۶

الکترونیک

متالورژي

متالورژی

۱۳۹۷/۷/۶

متالورژی

صنايع شيميايي

صنایع شیمیایی

۱۳۹۷/۷/۶

صنایع شیمیایی

سراميک

سرامیک

۱۳۹۷/۷/۶

سرامیک

ساختمان

ساختمان

۱۳۹۷/۷/۶

ساختمان

گرافيک

گرافیک

۱۳۹۷/۷/۶

گرافیک

طراحي و دوخت لباس

طراحی و دوخت لباس

۱۳۹۷/۷/۶

طراحی و دوخت لباس

نقشه کشي معماري

نقشه کشی معماری

۱۳۹۷/۶/۱۱

نقشه کشی معماری

مکاترونيک

مکاترونیک

۱۳۹۷/۶/۱۰

مکاترونیک

حسابداري

حسابداری

۱۳۹۷/۶/۱۰

حسابداری