• مسیر امید راهی است به سوی آرامش ، موفقیت ، یادگیری و دوستی

اعتماد مانند کاغذ است وقتی مچاله شد نمی تواند به حالت اولش برگردد

اعتماد مانند کاغذ است وقتی مچاله شد نمی تواند به حالت اولش برگردد
   
۱۳۹۵/۱۲/۱۶
   
18:00
   
4008 بازدید
0

اعتماد مانند کاغذ است وقتی مچاله شد نمی تواند به حالت اولش برگردد


اعتماد مانند کاغذ است وقتی مچاله شد نمی تواند به حالت اولش برگردد